Vragen? Bel Allévo

088 110 2800

Allévo staat ook naast verpleegkundige Robert

Allévo wil ook in jou investeren...

Allévo staat ook naast verpleegkundige Robert

Lees verder
Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

“Ik sta versteld van de deskundigheid"...

Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Ik kan op mijn hulp vertrouwen...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Lees verder
Allévo staat ook naast meneer Vermaat

Ik voelde me direct thuis...

Allévo staat ook naast meneer Vermaat

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Gewoon thuis mijn eigen leven leiden...

Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw Bogaars

Ik heb nu veel meer energie...

Allévo staat ook naast mevrouw Bogaars

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Kroon

Ik huilde toen het logeren voorbij was...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Kroon

Lees verder

Kwaliteit en tevredenheid


De nadruk in de langdurige zorg verschuift van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven. De tijd van de afhankelijke cliënt en de zorgverlener die wist wat de cliënt nodig had, is voorbij. De langdurige zorg draait nu om zelfsturing en eigen regie. Dat houdt ook in dat u het uiteindelijk bent die bepaalt wat goede zorg is.

Tevredenheid

Cliënttevredenheid is een belangrijk meetinstrument. En terecht. Allévo zegt niet voor niets tegen haar cliënten ‘uiteindelijk bent u het die bepaalt wat goede zorg is.’Allévo brengt de cliënttevredenheid op dit moment in beeld op basis van 7 specifieke vragen die tijdens elke zorgplan bespreking worden gesteld. De uitkomsten worden onder andere gebruikt door de cliëntenraad om mee te denken over het beleid van Allévo.

ISO-keurmerk

Het ISO-keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Allévo heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt. Allévo is in het bezit van het ISO 9001: 2015 certificaat. Het ISO-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de normen die ISO 9001-2015 stelt. De norm ISO 9001-2015 wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling getoetst.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg. De nadruk ligt daarbij op samen leren en verbeteren.  Het kwaliteitskader is bedoeld om samen met u de zorg beter te maken en is opgebouwd rond kwaliteit en veiligheid:

  • elk mens is uniek. Wij letten bij persoonsgericht zorg en ondersteuning op compassie, uniek zijn, autonomie en u kunt meedenken over zorgdoelen en behandeling
  • persoonsgerichte zorg is niet alleen goede lichamelijke zorg, maar ook bijvoorbeeld een zinvolle dag en wooncomfort
  • wij streven naar optimale veiligheid, die in balans is met de persoonlijke vrijheid en het welzijn van bewoners
  • en wij willen blijven leren om onze kwaliteit te verbeteren

Randvoorwaarde daarbij is onder andere de personeelssamenstelling.

Dit kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Download het complete kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Uitvraag IGZ 2015

Allévo is continue bezig met de kwaliteit van zorg en het verbeteren daarvan. Om de kwaliteit en de risicobeheersing van alle zorgorganisaties in Nederland inzichtelijk te krijgen, heeft de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) in het najaar van 2016 een uitvraag gedaan over het kalenderjaar 2015. Allévo vulde destijds de vragenlijsten van de Inspectie voor Gezondheidszorg in.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gebruikt de antwoorden op deze vragenlijsten om informatie te verzamelen, om zo zicht te krijgen op mogelijke risico’s die per locatie zorg- of sectorbreed gelden. Hieronder kunt u de antwoorden van Allévo op de vragenlijsten van de IGZ bekijken.

Antwoorden IGZ voor de wijkverpleging

Antwoorden IGZ voor locatie Borrendamme

Antwoorden IGZ voor locatie Cornelia

Antwoorden IGZ voor locatie Duinen van Haamstede

Antwoorden IGZ voor locatie In ’t Opper

Heeft u vragen of opmerkingen over dit bericht, dan kunt u terecht bij de afdeling communicatie van Allévo via, [email protected] of tel. 0113 – 249 112.