Vragen? Bel Allévo

088 110 2800

Allévo staat ook naast mevrouw Matla

Als vrijwilliger maak ik mensen blij!...

Allévo staat ook naast mevrouw Matla

Lees verder
Allévo staat ook naast Tamara

Mijn werk is extra gevarieerd...

Allévo staat ook naast Tamara

Lees verder
Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

“Ik sta versteld van de deskundigheid"...

Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Ik kan op mijn hulp vertrouwen...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Gewoon thuis mijn eigen leven leiden...

Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Lees verder

Jouw hulp kan het verschil maken...

Alle vacatures

Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia


De stichting Vrienden van verpleeghuis Cornelia heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van Cornelia, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden door het verpleeghuis zelf.
De inkomsten van de Vrienden van verpleeghuis Cornelia bestaan uit: schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de manager wonen met zorg op telefoonnummer 088 110 2800 of per e-mail op [email protected]

ANBI gegegevens Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia:

Postadres Emil Sandströmweg 2; 4301 NW  Zierikzee
Organisatievorm: Stichting
Doelstelling: Het bijeen brengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van Cornelia Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.
Middelen: De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.
Bestuur: A.H.W. den Breejen-Vorstenbos, bestuurslid
F.C. Dieleman, voorzitter
J.L. Flach, secretaris/penningmeester
A. Hannewijk, bestuurslid namens medewerkers
J. Willemse-van den Bout, bestuurslid namens cliënten
A.A. den Ouden, adviseur
Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning.
Beleidsplan: De stichting heeft ten doel het bijeenbrengen van gelden via contributies en schenkingen, het beheren van deze gelden en het betalen van activiteiten en/of bekostigen van zaken die wenselijk zijn voor ofwel de bewoners of het personeel en niet betaald kunnen worden uit de  normale exploitatie. Hierbij wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een 50% verhouding tussen bewoners en personeel. Met betrekking tot de laatst ontvangen schenking wordt gedacht aan een zichtbaar doel in de nieuw te bouwen Cornelia, dat naar verwachting in 2019/2020 gerealiseerd zal worden.
Financiële verantwoording: De jaarcijfers worden verzorgd door de financiële administratie van Allévo en gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waarna de jaarrekening vastgesteld wordt door het bestuur.

BALANS PER 
31 DECEMBER 2017

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016
Activa   Passiva
Kortlopende vorderingen 2.431 3.010 Eigen Vermogen 309.511 321.068
Liquide middelen 307.079 318.057
309.511 321.068 309.511 321.068

RESULTATENREKENING 2017

2017 2016
Opbrengsten
 Rente 2.815  3.241
Resultaat uit beleggingen 75.323
Overige opbrengsten 100
Totaal opbrengsten 2.915 78.564
Kosten
Beheerskosten 209 185
Bestedingen 14.264 1.120
Totaal kosten 14.472 1.305
Resultaat      -11.557  77.259  
Toelichting In 2017 is een belevenistafel aangeschaft.
Het in 2016 ontvangen legaat zal besteed worden aan een zichtbaar doel in de nieuw te bouwen Cornelia.
Bankrekening

NL30KNAB0764880837 t.n.v. Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia

NL11ABNA0474348598 t.n.v. Stichting vrienden van verpleeghuis Cornelia

RSIN/Fiscaal nummer: ANBI 810021857

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111