Vragen? Bel Allévo

088 110 2800

Allévo staat ook naast verpleegkundige Robert

Allévo wil ook in jou investeren...

Allévo staat ook naast verpleegkundige Robert

Lees verder
Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

“Ik sta versteld van de deskundigheid"...

Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Ik kan op mijn hulp vertrouwen...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Lees verder
Allévo staat ook naast meneer Vermaat

Ik voelde me direct thuis...

Allévo staat ook naast meneer Vermaat

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Gewoon thuis mijn eigen leven leiden...

Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw Bogaars

Ik heb nu veel meer energie...

Allévo staat ook naast mevrouw Bogaars

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Kroon

Ik huilde toen het logeren voorbij was...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Kroon

Lees verder

Stichting vrienden van Cornelia


De stichting Vrienden van Cornelia heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van Cornelia, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden door het verpleeghuis zelf.
De inkomsten van de Vrienden van Cornelia bestaan uit: schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de manager van Cornelia op telefoonnummer 088 110 2800 of per e-mail op [email protected]

ANBI gegegevens Stichting Vrienden van Cornelia:

Postadres Emil Sandströmweg 2; 4301 NW  Zierikzee
Organisatievorm: Stichting
Doelstelling: Het bijeen brengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van Cornelia Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.
Middelen: De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.
Bestuur: A.H.W. den Breejen-Vorstenbos, bestuurslid
F.C. Dieleman, voorzitter
J.L. Flach, secretaris/penningmeester
A. Hannewijk, bestuurslid namens medewerkers
J. Willemse-van den Bout, bestuurslid namens cliënten
A.A. den Ouden, adviseur
Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning.
Financiële verantwoording: De jaarcijfers worden verzorgd door de financiële administratie van Allévo en gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waarna de jaarrekening vastgesteld wordt door het bestuur.

RESULTATENREKENING 2015
2015
Opbrengsten
 Rente  688
Resultaat uit beleggingen 3566
Overige opbrengsten
4254
Kosten
Beheerskosten 255
Bestedingen 0
255
Resultaat      4029
RSIN/Fiscaal nummer: ANBI 810021857

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111