wonen, revalideren en logeren

Wonen met intensieve zorg in Cornelia...

wonen, revalideren en logeren

Cornelia


Wonen met intensieve zorg

In Cornelia kunt u wonen wanneer u intensieve complexe zorg nodig heeft. U woont in een prettige, veilige omgeving met zorg en behandeling. Bij ons wonen veelal kwetsbare mensen. Dat vraagt om het goed in elkaar laten grijpen van zelfzorg, zorgzaamheid en adequate behandeling en verzorging. Dát is de professionaliteit die Allévo nastreeft. Iedere cliënt is uniek. Iedere zorgverlener ook. Wij luisteren, denken met u mee en zorgen. En uiteindelijk bepaalt u wat goede zorg is.

Wonen met behandeling

Wanneer u door een lichamelijke beperking permanent aangewezen bent op verpleging, verzorging en behandeling woont of verblijft u op Hoge Duin. U woont zo zelfstandig mogelijk in een prettige omgeving en krijgt hulp bij het vinden van een optimale dagindeling. Hierbij wisselen ontspanningsactiviteiten, bezoek, verzorging, behandeling en rustmomenten elkaar af.

Daarnaast kunt u revalideren op Polderland, veelal na een opname in het ziekenhuis. U heeft uw eigen behandel- en oefenprogramma, waardoor u zo snel mogelijk weer naar uw eigen woonomgeving kunt terugkeren.

Wonen met dementie

Wanneer u door dementie niet meer thuis kunt wonen, bieden Schelphoek en Zandplaat u een veilige woonomgeving.

Wonen met gedragsproblemen

Op Vliedberg woont u wanneer u gedragsproblemen heeft als gevolg van een chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Hier heeft u uw eigen dagprogramma en helpt u mee met de dagelijkse bezigheden, zoals koken, wassen en schoonmaken. Daarnaast vinden er diverse activiteiten plaats, zowel in als buiten het verpleeghuis.

Op bezoek in Cornelia

U hoeft niet te wonen in Cornelia, u kunt er ook terecht voor dagbesteding en Logeren & Zorg.

Brasserie Cornelia

De Brasserie Cornelia is dagelijks geopend van 08.30 – 20.00 uur. Op zaterdag en zondag is deze van 08.30- 18.00 geopend.

Algemene voorwaarden
Informatie over de algemene voorwaarden treft u aan onder het kopje Over Allévo  ‘algemene voorwaarden’.

 

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111