Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Gewoon thuis mijn eigen leven leiden...

Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Lees verder

24-uurszorg in de laatste levensfase


In de laatste levensfase  kan het voorkomen dat u constant zorg nodig heeft. Wilt u ook dan in uw vertrouwde omgeving blijven, dan kan 24-uurszorg zorg van Allévo een oplossing bieden voor kortere tijd. Er is dan altijd een verpleegkundige of verzorgende bij u thuis. Hij of zij stemt de zorg volledig af op de wensen en behoeften van u en uw naasten.

Zorg in de laatste levensfase wordt ook palliatieve zorg genoemd. Palliatieve zorg is de zorg en behandeling tijdens het laatste stuk van uw leven. Het is persoonlijke zorg om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren. Palliatieve zorg voorkomt en verlicht lijden door vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling.

Er is hierbij aandacht voor:

  • Het behandelen van lichamelijke klachten zoals pijn of benauwdheid.
  • Het behandelen en voorkomen van gevoelens van angst, verdriet en helpen bij de verwerking van de ziekte.
  • Het bespreken van vragen rondom leven en dood.
  • Het bieden van zorg en ondersteuning voor de naasten.
  • Het bieden van hulp en ondersteuning rondom allerlei praktische zaken.

Allévo werkt voor palliatieve zorg samen met Zeeuwse Zorgschakels.

Indicatie en vergoeding 24-uurszorg

Wijkverpleging wordt betaald vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Allévo heeft een contract met alle ziektekostenverzekeraars. Onze wijkverpleegkundigen verzorgen uw indicatie voor wijkverpleging.

Algemene voorwaarden

Heeft u op of na 1 januari 2017 een zorgovereenkomst met Allévo gesloten, dan zijn de Algemene Voorwaarden 2017 inclusief de voor u van toepassing zijnde modules van toepassing. Heeft u vóór 2017 een zorgovereenkomst gesloten met Allévo, dan zijn voor u de  Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met bovengenoemde partijen. Zie pagina Zorg thuis

Informatie

Neem voor informatie over 24-uurszorg contact op met Allévo via 088 110 2800 of info@allevo.nlPrivacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111