Geestelijk verzorging


Geestelijk verzorging

Ivan Mijnders

Locaties:

  • Zierikzee: Zierik7 en Borrendamme
  • Bruinisse: In ’t Opper
  • Burgh-Haamstede: Duinen van Haamstede

Bereikbaar via: 06 – 82474936 of  i.mijnders@allevo.nl

Geestelijke verzorging

De Geestelijk verzorger is er voor iedereen, ongeacht welke levensovertuiging iemand heeft. Hij is er voor het welzijn van de bewoner en als er levensvragen en/of vragen zijn omtrent zingeving. Geestelijke verzorging is breder dan alleen pastorale zorg voor de bewoners en de aandacht voor kerk en vieringen. Als u zelf, uw partner of familielid op één van onze locaties komt wonen, willen wij u graag in het welzijn terzijde staan en kunt u een beroep doen op de geestelijk verzorger.

Een revalidatieperiode, een verhuizing naar een verzorging of verpleeghuis heeft vaak grote impact op iemands leven. Van het achter moeten laten van een vertrouwde plek, naar een nieuwe  woonomgeving en het besef dat dit je laatste plekje zal zijn. De confrontatie van het grotendeels afhankelijk zijn als er veel in lichamelijke of geestelijke conditie is ingeleverd brengt veel teweeg. Er kunnen levens en zingevingsvragen naar boven komen. Vragen die emoties zoals angst, verdriet en boosheid teweeg kunnen brengen. Ook de emotionele eenzaamheid in het gemis van een dierbare kan versterkt worden. Daarom is het zo belangrijk om aan te kunnen sluiten in het welbevinden, de behoeften en vertrouwde rituelen. Om met elkaar te zoeken naar zingeving, spiritualiteit om de levenskracht te voeden.

De geestelijke verzorging biedt u een plek van vertrouwen waarin u vrij kunt praten. Waarin aandacht is voor het levensverhaal, het lijden, de kwetsbaarheid van het leven en waar u met uw levensvragen terecht kunt. De geestelijk verzorger u kan hierin begeleiden, steunen en bijstaan.

Kerkelijke vieringen

Op ieder van onze locaties zijn er mogelijkheden om aan te sluiten en deel te nemen aan kerkelijke vieringen en Heilig Avondmaalsvieringen. Data en tijden zijn bekend bij de activiteitenbegeleiding.

Deze vieringen staan in het teken van de Christelijke traditie waarin samen wordt gewerkt met de plaatselijke kerken vanuit verschillende denominaties op Schouwen-Duiveland. Het zijn veelal kleinschalige oecumenische belevingsgerichte vieringen, afgestemd op de bewonersgroep.

Commissie geestelijke verzorging

De 4 locaties van Allévo hebben samen met Eilandzorg (locaties de Wieken en Mitt Hem) een commissie geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers zijn als professionals lid van de CGV. Verder is er via de stuurgroep Kerk en Overheid een band met de CGV.

Doelstelling CGV

Geestelijke verzorging betreft levens- en zingevingsvragen, ongeacht de levensovertuiging van bewoners/cliënten. Geestelijke verzorging betekent ook ruimte bieden om samen met de bewoner de weg gaan van luisteren en elkaar verstaan in de levensvragen die er op dat moment in het leven aanwezig zijn. Als commissie voelen we ons verbonden met de bewoners die in hun kwetsbare positie respect en eerbied verdienen. Vanuit die verbondenheid en bewogenheid met bewoners, die in de diverse zorginstellingen verblijven en daar hun thuis hebben,  biedt de commissie ondersteuning aan de geestelijk verzorgers. De CGV fungeert als overlegorgaan tussen de verzorging /verpleeghuizen, het management en de kerken en ziet zij o.a. als taak het behouden, c.q. continueren van de vieringen.

Contacten plaatselijke kerken

Al vele decennia zijn diverse kerkgenootschappen van Schouwen-Duiveland betrokken geweest bij het vervullen van diensten en vieringen in de verpleeg/verzorgingshuizen. De CGV benadrukt de banden die er zijn met de plaatselijke kerkelijk gemeenten op Schouwen-Duiveland:

Vertegenwoordigd door de classis Delta:

  • De PKN (Protestantse kerken in Nederland)

Vertegenwoordigd door het OOGG: (overlegorgaan gereformeerde gezindten)

  • De Christelijke Gereformeerde Kerken te Haamstede, Kerkwerve en Zierikzee
  • De Gereformeerde gemeenten te Haamstede en Nieuwerkerk
  • De Gereformeerde kerk (Vrijgemaakt) te Brouwershaven

Vertegenwoordigd door de Rooms-Katholieke:

  • De St. Willibrordusparochie te Zierikzee
  • Het Leger des Heils te Zierikzee

Informatieboekje

Bekijk hier het informatieboekje over Wonen met zorg en revalideren bij Allévo.