Stichtingen Vrienden van


De stichtingen vrienden van  hebben ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van Allévo, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden door het verpleeghuis zelf.

“Mijn moeder heeft het goed bij Allévo. Daarom doneren we jaarlijks aan de Stichting. Daarvan maken ze de extra’s mogelijk die een lach op de gezichten tovert!”

Stichting Vrienden van:

  • om extra dingen mogelijk te maken of aan te schaffen
  • de middelen hiervoor komen uit donaties, schenkingen, legaten en activiteiten waarbij geld ingezameld wordt
  • de onafhankelijke Stichtingen Vrienden van Zierik7, Duinen van Haamstede en In ’t Opper hebben de ANBI status

Voor de locaties van Allévo zijn drie stichtingen actief: