Zorgverzekeraar


De kosten voor verpleging, persoonlijke verzorging en medische handelingen aan huis vallen onder de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. De vergoeding kan afhankelijk zijn van uw zorgverzekeraar, polis en aanvullende verzekering.

Contracten wijkverpleging met zorgverzekeraar

Verpleging en persoonlijke verzorgen thuis
Allévo heeft voor verpleging en persoonlijke verzorging aan huis contracten met alle zorgverzekeraars. Voor de wijkverpleging heeft Allévo met bijna alle zorgverzekeraars contracten. Met uitzondering van Caresq/Eucare/Aevitae en ENO waar Allévo geen contract mee heeft.

Medische handelingen thuis
Voor medisch technische handelingen thuis heeft Allévo, met uitzondering van verzekeraar Zorg & Zekerheid, een contract met alle zorgverzekeraars.

Behandeling

Ook behandeling van bijvoorbeeld diëtist, fysiotherapeut en ergotherapeut worden vergoed vanuit uw ziektekostenverzekering. De vergoeding kan afhankelijk zijn van uw zorgverzekeraar, polis en aanvullende verzekering. Wij adviseren hier uw ziektekostenverzekering op na te kijken. Wanneer u bij Allévo woont en een Wlz-indicatie heeft met behandeling, zijn de behandelkosten inclusief.

Geriatrische revalidatie

Revalideert u bij Allévo vanuit het ziekenhuis, dan valt dit onder uw ziektekostenverzekering, maar krijgt u hier in veel gevallen geen aparte rekeningen van. De revalidatie onderdeel van een zogenaamde diagnose-behandelcombinatie (dbc).