Wonen bij Allevo


 

Thuis voelen in onze huizen

Ook wanneer het niet meer mogelijk is om in uw vertrouwde huis te blijven wonen, kunt u bij Allévo terecht.  In onze huizen bieden we goede zorg en ondersteuning aan. We willen er écht voor u zijn als u zorg of hulp nodig heeft om uw leven in één van onze huizen te kunnen leiden zoals u wilt. Wij gaan ervan uit wat u zelf kunt, luisteren en zoeken samen wat de beste oplossing voor u is. Onze medewerkers zijn professionals die er voor u en uw naasten zijn.

U kunt bij Allévo wonen met zorg in één van de vier huizen op Schouwen-Duiveland.

  • In Borrendamme, Duinen van Haamstede of In ’t Opper heeft u als bewoner uw eigen appartement en u krijgt de zorg die u nodig heeft.
  • In  Zierik7 verblijft u tijdelijk om te revalideren of u woont er permanent. Hier woont u met specialistische zorg en staan behandeling en begeleiding voorop.

Zoekt u een plek voor een familielid met dementie’?

Uw familielid heeft bij Allévo verschillende mogelijkheden om te wonen. In Borrendamme en Duinen van Haamstede binnen een gezamenlijke woning met 5 of 6 andere bewoners, het zogenaamde kleinschalig wonen. Bij In ’t Opper woont uw familielid in een van de zit-/slaapkamers met of zonder keukenunit en hij of zij verblijft overdag op een van de huiskamergroepen. Bij Zierik7 kan uw familielid wonen wanneer er specialistische zorg nodig is. Vraag onze medewerkers naar de mogelijkheden: 088 110 2800 of info@allevo.nl

Indicatie en vergoeding

Wonen met zorg wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), die voor Allévo wordt uitgevoerd door CZ-Zorgkantoor. Om in aanmerking te komen voor wonen met zorg heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestellingen Zorg (CIZ). Wilt u hulp bij het aanvragen van de indicatie, neem dan contact op met Allévo via 088 110 2800 of info@allevo.nl.

Wanneer u een indicatie voor zorg met verblijf heeft kunt u er ook voor kiezen deze zorg thuis te krijgen. Wilt u meer informatie over modulair pakket thuis (MPT) en volledig pakket thuis (VPT), neem dan contact op met Allévo via 088 110 2800 of info@allevo.nl.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Voor informatie kunt u bellen naar Allévo 088 110 2800.
Het zorgkantoor houdt wachtlijsten voor ‘verblijf in een instelling’ bij. Het gaat hier om mensen die wachten op een blijvende (langdurige) opname in een zorginstelling. Klik hier voor de wachtlijst informatie van CZ zorgkantoor.

Familieparticipatie

Ook voor u als mantelzorger, familie of andere naaste van de bewoner is het een omschakeling wanneer uw partner of familielid bij Allévo woont. Naast het gemis kan het een opluchting zijn, omdat er voor u een eind komt aan de steeds intensievere zorg thuis. Het geeft een gerust gevoel dat u, wanneer u nu naar huis gaat, weet dat er nog steeds voor hem of haar gezorgd wordt.
Lees hier meer.

Informatieboekje

Bekijk hier het informatieboekje over Wonen met zorg en revalideren bij Allévo.

Algemene voorwaarden

Met ingang van 1 oktober 2018 zijn de Algemene voorwaarden aangepast naar de nieuwe privacywet AVG en Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Wanneer u wijkverpleging heeft zijn de volgende voorwaarden van toepassing voor u:

Algemene voorwaarden
Module zorg met verblijf

Deze tweezijdige algemene voorwaarden zijn onder auspiciën van de SER door ActiZ, BTN en cliënten- en consumentenorganisaties LOC Zeggenschap in zorg, Patiëntenfederatie Nederland en Consumentenbond gezamenlijk opgesteld.

Zorg thuis

Digitaal meekijken in het dagelijks dossier

Via carenzorgt.nl kunt u als familielid digitaal meekijken in het dagelijks dossier en de planning van de zorg. Vraag de persoonlijk verzorgende van uw familielid of via het secretariaat van Zierik7: tel 088 110 2800 naar de mogelijkheden.