Werken met plezier

Jouw hulp kan het verschil maken...

Werken met plezier

Alle vacatures
Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

van bloemstukjes tot borrelmiddag"...

Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

Het advies en deskundigheid...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

lees verder

Informatie coronavirus


Op deze nieuwspagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en verschillende maatregelen van Allévo rond het coronavirus. Laatste update 2 december 2021.

Naar aanleiding van de laatste persconferentie, zijn de volgende RIVM coronamaatregelen van kracht:

 • Alle medewerkers worden verplicht weer een mondkapje te dragen. Dit geldt ook voor het opleidingscentrum, bezoekers, vrijwilligers en leveranciers.
 • Anderhalve meter is een veilige afstand. Daarom vragen we hier speciale aandacht voor. Respecteer elkaars ruimte en houd waar mogelijk voldoende afstand.
 • Schud geen handen en was vaak en goed je handen.
 • Hoest en nies in je elleboog.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie

Algemene visie besmetting
De visie van Allévo houdt in dat bewoners zo min mogelijk beperkt worden in hun bewegingsvrijheid en hun sociale activiteiten. Een totale sluiting van de woongroep vindt bij voorkeur niet meer plaats. Wel vragen we van bezoekers het volgende:

 • Beperk (indien mogelijk) het aantal bezoekmomenten;
 • Ontsmet uw handen en draag een mondkapje bij binnenkomst;
 • Als uw naaste geen klachten heeft en u samen naar buiten wilt, draag dan beiden een mondkapje als u door de koppelruimte loopt. Buiten mogen de mondkapjes af;
 • Ga niet met uw naaste in de brasserie zitten, maar op de kamer van uw naaste;
 • Zorg voor voldoende ventilatie op de kamer van uw naaste.

Aanpassing bezoekregeling
Het aantal bezoekers is teruggebracht naar twee bezoekers per bewoner per dag. Voor de locatie Cornelia geldt deze aanpassing ook voor bezoek zonder afspraak in de Brasserie (vanaf 16.00 uur). Omdat er een toename is van het aantal positieve testen in alle leeftijdsgroepen, maar met name onder kinderen  (vooral basisschoolkinderen testten de afgelopen weken positief) is extra voorzichtigheid dus geboden bij contacten tussen kinderen in deze leeftijdsgroep en onze bewoners/cliënten. Daarom geldt de afspraak dat ook kinderen tot en met 12 jaar meetellen in het aantal bezoekers. Uitzondering hierop zijn kleine kinderen die nog niet zelfstandig kunnen lopen.

Komt u op bezoek?

 • Ontsmet uw handen en draag een mondkapje als u het gebouw binnen gaat
 • Als uw naaste geen klachten heeft en u met uw naaste naar buiten wilt, draagt u beiden een mondkapje als u door het gebouw loopt. Buiten mogen de mondkapjes af.
 • Heeft uw dierbare klachten, beperk het bezoek zo veel mogelijk.
 • Hebt u zelf klachten? Dan zien we u graag als u weer beter bent.

In de Duinen van Haamstede 
Het bezoek in de Duinen van Haamstede maakt een afspraak via de teams. Het aantal bezoekers wordt teruggebracht naar twee bezoekers per bewoner per dag met inachtneming van de 1,5 meter afstand houden en de mondkapjesplicht.

Borrendamme
Het bezoek in Borrendamme maakt een afspraak via de teams. Het aantal bezoekers wordt teruggebracht naar twee bezoekers per bewoner per dag met inachtneming van de 1,5 meter afstand houden en de mondkapjesplicht.

In ’t Opper
Bij In ’t Opper worden afspraken gemaakt via de brasserie. Het aantal bezoekers wordt teruggebracht naar twee bezoekers per bewoner per dag met inachtneming van de 1,5 meter afstand houden en de mondkapjesplicht.

Cornelia
Bezoek in Cornelia gaat tot 16.00 uur nog steeds alleen op afspraak. Hiervoor kan gebeld worden naar het servicepunt: 088 110 2800. Per bewoner mogen maximaal twee bezoekers per afspraak – uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstand houden en de mondkapjesplicht – meekomen.
Momenteel is besloten om het bezoek aan de Brasserie zonder afspraak tijdelijk te stoppen.

Activiteiten en bijeenkomsten
Op al onze locaties vinden voorlopig nog geen grote activiteiten en bijeenkomsten plaats. We bieden daarom onze medewerkers, vrijwilligers, cliënten, bezoekers, partners en andere betrokkenen bij Allévo zoveel mogelijk alternatieve vormen van contact en activiteiten aan.

Dagbehandeling en dagbesteding van Allévo Zorg- en Dienstverlening
De dagbehandeling en dagbesteding op onze locaties zijn open. De veiligheid van onze medewerkers en cliënten staat hierbij voorop. Het uitgangspunt is dat medewerkers en cliënten zich zo weinig mogelijk hoeven te verplaatsen.

Vrijwilligers
Het is ontzettend jammer, maar noodzakelijk om het risico op besmettingen van buitenaf te voorkomen vragen wij aan de vrijwilligers om in ieder geval tot de volgende persconferentie niet naar de locaties te komen.

We houden u op de hoogte
Mocht er op een locatie of in een wijkteam van Allévo een besmetting met het coronavirus aanwezig zijn, laten we dit persoonlijk weten aan de eerste contactpersoon die in het zorgdossier vermeld staat.

Vragen?
Op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid & Milieu) vindt u meer informatie over wat u zelf kunt doen om besmetting met het coronavirus te voorkomen (www.rivm.nl). Heeft u vragen over de veiligheidsmaatregelen van Allévo, bel dan met de medewerkers van ons Servicepunt via 088 110 2800.Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111