Informatie coronavirus


Op deze nieuwspagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en verschillende maatregelen van Allévo rond het coronavirus.
Laatste update 5 augustus 2022.

Beleid Allévo
Om introductie van virussen, bacteriën en schimmels op onze locaties te voorkomen, werkt Allévo continu aan infectiepreventie en adequate uitvoering van de basis preventiemaatregelen.

In de eerste helft van 2020 hebben alle verpleeghuizen in Nederland met de gevolgen van corona te maken gekregen. Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen moesten hun deuren sluiten voor bezoek. De gevolgen voor alle betrokkenen waren groot. Door nieuwe inzichten en ervaringen kunnen zorgorganisaties nu hun eigen beleid bepalen met betrekking tot corona. Het Allévo beleid wijkt op bepaalde punten af van het huidig RIVM-advies. Allévo beoogt hiermee de bewegingsvrijheid, het sociaal welzijn en de continuïteit van zorg aan de bewoners/cliënten te waarborgen.

Klachten cliënt/bewoner
Wanneer een bewoner/cliënt ziek is en de behandelend arts een virale infectie vermoedt, worden de volgende maatregelen genomen:

  • De cliënt/bewoner en zijn eerste contact worden ingelicht;
  • De cliënt/bewoner wordt gevraagd op zijn kamer te blijven en gepaste afstand te houden de eerste 5 dagen;
  • FFP2 maskers worden beschikbaar gesteld aan bezoek wanneer zij geen gepaste afstand kunnen/willen houden;
  • De arts bepaalt of testen nodig/wenselijk is, afhankelijk van de situatie.

Mondkapjes 
Het is niet verplicht om een mondkapje te dragen in één van onze locaties. Uiteraard bent u vrij om mondkapje te dragen als u zich daar prettiger bij voelt. Respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een mondkapje draagt wanneer u het zelf niet zou doen.

Basisregels 
Allévo stimuleert het toepassen van de algemene basis hygiëneregels. Deze gelden voor vele infectieziekten.

  • Geef elkaar de ruimte;
  • Desinfecteer uw handen bij aankomst op een van onze locaties en was uw handen regelmatig en grondig;
  • Hoest en nies in de plooi van uw elleboog;
  • Zorg voor voldoende ventilatie op de kamer van uw naaste.

Vragen?
Heeft u vragen over de veiligheidsmaatregelen van Allévo, bel dan met de medewerkers van ons Servicepunt via 088 110 2800.