Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)


ZorgSaam (Zeeuwsch Vlaanderen), WVO Zorg (Walcheren), Curamare (Goeree-Overflakkee) en Revant (revalidatiezorg o.a. in Zeeland) werken samen op het gebied van geriatrische revalidatiezorg in Zeeland en op Goeree-Overflakkee.  Doel van de samenwerking is dat kwetsbare ouderen beter en sneller herstellen en daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen.  Er wordt onderling samengewerkt op het niveau van medisch specialisten, specialistische behandelteams en verpleegkundige en/of verzorgende teams.

Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Foto genomen bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst op 15 november 2017