Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Gewoon thuis mijn eigen leven leiden...

Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Lees verder

Wijkverpleging


Zorg, wanneer u dat nodig heeft

Op welk moment van de dag u ook zorg nodig heeft, overdag, ‘s avonds, ’s nachts en in het weekend: Allévo staat naast u. Op afgesproken tijden, of wanneer u ons onverwacht dringend nodig heeft. Thuis of op uw logeer- of vakantieadres in de Oosterschelderegio. Wij luisteren naar u, denken met u mee wat u nog zelf kan, waarbij u hulp van uw omgeving kunt vragen en met welke zorg wij u kunnen helpen.

Verpleging en verzorging

Door ziekte of ouderdom kunt u (tijdelijk) hulp nodig hebben voor persoonlijke verzorging of verpleging. Wanneer u thuiskomt uit het ziekenhuis bijvoorbeeld. De verzorgende kan u onder andere helpen met douchen, haren wassen of steunkousen aantrekken. Verpleegkundigen helpen u met medische handelingen van zwachtelen tot sondevoeding. Maar ook in de laatste levensfase kunt u een beroep op ons doen.

Specialistische verpleging

Soms kan een ziekenhuisopname voorkomen of verkort worden door zorg thuis van Allévo. U kunt thuis zijn met een infuus, sondevoeding, zuurstof of katheter dankzij onze wijkverpleegkundigen. Zij voeren deze medisch technische handelingen altijd uit in samenspraak met uw huisarts en/of behandelend specialist. Lees verder

’s Nachts zorg op vaste momenten

Ook wanneer u ’s nachts zorg nodig heeft, is dat mogelijk. U spreekt af wanneer de zorg komt.

Oproepbare zorg

Naast de afgesproken momenten waarop u zorg thuis krijgt, kunt u in geval van nood ieder moment van de dag of nacht bellen en komt zo nodig een verpleegkundige naar u toe.

Samenwerking

Wij hebben in uw buurt contacten met onder andere huisartsen en apotheek. Ook kunnen wij u adviseren over maaltijdvoorziening, alarmering, meer bewegen voor ouderen, preventieve aanpassingen in uw woning of over bijvoorbeeld de gevolgen van dementie.

Indicatie en vergoeding

Wijkverpleging wordt betaald vanuit het basispakket van uw ziektekosten­verzekering. Allévo heeft een contract met alle ziektekostenverzekeraars. Onze wijkverpleegkundigen verzorgen uw indicatie voor wijkverpleging.

Algemene voorwaarden

Heeft u op of na 1 januari 2017 een zorgovereenkomst met Allévo gesloten, dan zijn de Algemene Voorwaarden 2017 inclusief de voor u van toepassing zijnde modules van toepassing. Heeft u vóór 2017 een zorgovereenkomst gesloten met Allévo, dan zijn voor u de  Algemene Leveringsvoorwaarden 2014 van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met bovengenoemde partijen. Zie zorg thuis

Informatie

Neem voor informatie over wijkverpleging contact op met Allévo via 088 110 2800 of info@allevo.nlPrivacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111