Privacy


Allévo gaat zorgvuldig om met uw privacy en de persoonsgegevens van alle mensen waarvan wij gegevens vastleggen, zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van de website. Van onze cliënten leggen wij uitsluitend gegevens vast die nodig zijn voor een goede zorgverlening en voor een juiste administratieve verwerking voor de financiering van de zorg. Die zorgvuldigheid geldt ook voor gegevens die we registreren in diverse computersystemen, zoals het elektronisch cliëntdossier (ECD). Uw ECD wordt zorgvuldig beveiligd, zodat onbevoegden er geen inzage in kunnen hebben. Alleen medewerkers die betrokken zijn bij uw zorgverlening of de administratieve afhandeling verrichten, zijn bevoegd om uw gegevens in te zien. Bij het registreren van gegevens volgt Allévo zowel de Europese als landelijke wetten. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. In ons privacyreglement leest u hoe Allévo omgaat met persoonsgegevens.

Beroepsgeheim

Alle medewerkers van Allévo hebben een beroepsgeheim. Zij verstrekken dus geen informatie over uw gegevens aan onbevoegden.

Recht op inzage

Krijgt u wijkverpleging of woont u bij Allévo, dan worden uw wensen, afspraken en de dagelijkse rapportage  in ons Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) vastgelegd. U kunt hier een inlogcode voor aanvragen zodat u zelf digitaal toegang heeft tot uw persoonlijke gegevens. Daarnaast kunt u mantelzorgers machtigen om inzicht te krijgen in de dagelijkse rapportage. Heeft u geen mogelijkheid tot digitale toegang, dan kunt u uw gegevens inzien samen met een medewerker die uw gegevens beheert. Vindt u de geregistreerde gegevens niet juist, dan heeft u het recht te vragen om verbetering, verwijdering of aanvulling.

Cliëntpas bij u thuis

Krijgt u wijkverpleging, dan komt in de buurt van de voordeur een cliëntpas te hangen. Onze medewerkers registreren met hun telefoon de tijd die zij bij u in huis aanwezig zijn. Dit registreren gebeurt bij binnenkomst en het weer verlaten van uw woning. Allévo is wettelijk verplicht deze persoonsgebonden registratie te verzorgen. De cliëntpas bevat geen persoonlijke gegevens, alleen een administratief nummer.

Particuliere diensten

Voor onze particulieren diensten zoals de kortingskaart, professionele alarmopvolging en maaltijden aan huis, geldt het privacyreglement  voor particuliere diensten van Allévo.