Kwaliteit en tevredenheid


De nadruk in de langdurige zorg verschuift van kwaliteit van zorg naar kwaliteit van leven. De tijd van de afhankelijke cliënt en de zorgverlener die wist wat de cliënt nodig had, is voorbij. De langdurige zorg draait nu om zelfsturing en eigen regie. Dat houdt ook in dat u het uiteindelijk bent die bepaalt wat goede zorg is.

Tevredenheid

Cliënttevredenheid is een belangrijk meetinstrument. En terecht. Allévo zegt niet voor niets tegen haar cliënten ‘uiteindelijk bent u het die bepaalt wat goede zorg is.’Allévo brengt de cliënttevredenheid op dit moment in beeld op basis van 7 specifieke vragen die tijdens elke zorgplan bespreking worden gesteld. De uitkomsten worden onder andere gebruikt door de cliëntenraad om mee te denken over het beleid van Allévo.

ISO-keurmerk

Het ISO-keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Allévo heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het uitgangspunt. Allévo is in het bezit van het ISO 9001: 2015 certificaat. Het ISO-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de normen die ISO 9001-2015 stelt. De norm ISO 9001-2015 wordt door een onafhankelijke certificatie-instelling getoetst.

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg. De nadruk ligt daarbij op samen leren en verbeteren.  Het kwaliteitskader is bedoeld om samen met u de zorg beter te maken en is opgebouwd rond kwaliteit en veiligheid:

  • elk mens is uniek. Wij letten bij persoonsgericht zorg en ondersteuning op compassie, uniek zijn, autonomie en u kunt meedenken over zorgdoelen en behandeling
  • persoonsgerichte zorg is niet alleen goede lichamelijke zorg, maar ook bijvoorbeeld een zinvolle dag en wooncomfort
  • wij streven naar optimale veiligheid, die in balans is met de persoonlijke vrijheid en het welzijn van bewoners
  • en wij willen blijven leren om onze kwaliteit te verbeteren

Dit kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Download het complete kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit bericht, dan kunt u terecht bij de afdeling communicatie van Allévo via, communicatie@allevo.nl of tel. 088 110 2800..