Vragen of klachten


Allévo servicepunt

Heeft u een vraag over onze zorg- of dienstverlening, een wens of wilt u ons een compliment geven? Dat kan via het servicepunt van Allévo via telefoonnummer 088 110 2800 of het digitale contactformulier.

Klacht over de zorgverlening

Bent u niet tevreden over onze zorg? Of lopen zaken anders dan u verwacht? We stellen het op prijs als u het ons laat weten. We gaan graag met u in gesprek om samen naar een oplossing te zoeken. Als het mogelijk is, kunt u uw klacht bespreken met de betrokken medewerker of met de leidinggevende. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij open, respectvol en veilig met uw klacht omgaan.

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

Soms is het nodig om een onafhankelijk persoon in te schakelen om tot een oplossing van een klacht te komen. Allévo werkt daarom samen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze onderzoekt uw klacht zorgvuldig en geeft u een passend advies zodat uw klacht naar tevredenheid wordt opgelost. U kunt schriftelijk contact opnemen met de klachtenfunctionaris van Allévo via Klachtenfunctionaris Allévo, Postbus 79, 4460 AB Goes. Kunt u zich niet vinden in de afhandeling van de klacht dan kunt u uw klacht schriftelijk voorleggen aan de geschilleninstantie waarbij Allévo is aangesloten. Meer informatie over onze klachtenregeling vindt u in hoofdstuk 8 van de algemene voorwaarden 2022.

Klacht over wmo-hulp

Krijgt u hulp bij het huishouden, begeleiding, dagbesteding of andere hulp vanuit de wmo? Dan kunt u met uw klacht contact opnemen opnemen met uw gemeente.

Adviespunt Zorgbelang

Zorgbelang is er voor alle cliënten van Allévo met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie). U heeft recht op onafhankelijke ondersteuning bij het regelen van zorg en het maken van afspraken hierover. Hiervoor kunt u gratis terecht bij het Adviespunt Zorgbelang via telefoonnummer 0113-20320 of email info@zorgbelang-zeeland.nl.

Vragen, problemen of klachten over uitvoering wet zorg en dwang

Heeft u te maken met een vraag, probleem of klacht die te maken heeft met de wet zorg en dwang? Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon. Bij Allévo is dit Iris Kruithof. Zij is aangesloten bij het landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR). Zij ondersteunt u bij een oplossing of bij het indienen van een klacht. U kunt haar bereiken via telefoonnummer 06 21 94 27 25 of email i.kruithof@hetlsr.nl. Meer informatie vindt u in deze link https://clientenvertrouwenspersoonwzd.drawingstories.nl/pg/
In deze twee brochures vindt u meer informatie over de wet zorg en dwang: