Zeeuwse Zorgschakels


StichtZeeuwse Zorgschakelsing Zeeuwse Zorgschakels is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor een goede samenhang in ketenzorg.  Allévo werkt onder andere samen met Zeeuwse Zorgschakels op het gebied van dementie, hersenletsel en palliatieve zorg.

Dementie

Gezamenlijk organiseren Allévo en Zeeuwse Zorgschakels  gespreksgroepen voor mantelzorgers van dementerende partners of familieleden en wordt op Schouwen- Duiveland bij voldoende belangstelling de KOP-groep dementie georganiseerd.

Hersenletsel

Samen met Zeeuwse Zorgschakels organiseert Allévo onder andere het Breinkracht Trefpunt op Schouwen-Duiveland.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg, zorg voor mensen die niet meer beter worden, draait het niet alleen om het allerlaatste stukje van het leven. Palliatieve zorg richt zich ook op de ziektefase die daaraan vooraf gaat. Die kan vele maanden, en soms jaren duren.  Het doel van palliatieve zorg is om een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven voor patiënten en hun familie te realiseren.

Naast Allévo, wordt de stichting Zeeuwse Zorgschakels gedragen door nagenoeg alle zorgaanbieders in Zeeland, de twee ziekenhuizen en huisartsen. Kijk voor meer informatie op de website van Zeeuwse Zorgschakels