Zorg in de laatste levensfase


In de laatste levensfase is er vaak sprake van palliatieve zorg. Dit is zorg die gegeven wordt als genezing niet meer mogelijk is. Centraal staan het comfort en de kwaliteit van leven van zowel de client als van hun naasten. Het gaat om het toevoegen van leven aan de dagen en niet van dagen aan het leven. Dit doen we door het hebben van aandacht voor de mens in alle facetten: lichamelijk, functioneel, psychisch, sociaal en spiritueel. Klachten en symptomen die optreden worden waar mogelijk verzacht. Ook is de zorg gericht op het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden en het bespreken van wensen en behoeften.

Allévo werkt met een vakgroep palliatieve zorg. Leden van deze vakgroep zijn zorgmedewerkers die palliatieve zorg als aandachtsgebied hebben. Zij volgen extra scholingen en delen hun kennis en ervaring met collega’s. Daarnaast neemt Allévo deel aan het lerende netwerk palliatieve zorg van de Zeeuwse  zorgschakels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Allévo via ons servicepunt  088-110 2800 of via info@allevo.nl.

Informatieboekje

Hier leest u meer over Zorg thuis.