Zorg in de laatste levensfase


Zorg in de laatste levensfase wordt palliatieve zorg genoemd. In deze fase gaat het er met name om  een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bieden. Dit door het vroegtijdig signaleren van klachten en symptomen, een zorgvuldige beoordeling en op u afgestemde zorg. Hierbij is aandacht voor de gehele mens, dus zowel de lichamelijke, psychische, sociale als spirituele kanten.

Allévo werkt met een vakgroep palliatieve zorg. Leden van deze vakgroep palliatief verpleegkundige en zorgmedewerkers die palliatieve zorg als aandachtsgebied hebben. Zij volgen extra scholingen en delen hun kennis en ervaring met collega’s. Daarnaast neemt Allévo deel aan het lerende netwerk palliatieve zorg van de Zeeuwse  zorgschakels.

Indicatie en vergoeding

Wijkverpleging wordt betaald vanuit het basispakket van uw ziektekostenverzekering. Allévo heeft met een groot aantal verzekeraars een overeenkomst. Onze wijkverpleegkundigen verzorgen de indicatie voor intensieve palliatieve zorg. Zij bekijken samen met u wat de meest passende zorg is in deze laatste levensfase. Dit kan variëren van 1x per week tot dagelijks intensieve zorg.

Informatieboekje

Hier leest u meer over Zorg thuis.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Allévo via ons servicepunt (tel. 088-110 2800) of via info@allevo.nl.
Kijk hier voor meer informatie over het ‘kaaskenshuis’ hospice.