Werk met plezier bij Allévo

Jouw hulp kan het verschil maken...

Werk met plezier bij Allévo

Bekijk alle vacatures
Allévo staat ook naast mevrouw Scheltema

Van bloemstukjes tot borrelmiddag"...

Allévo staat ook naast mevrouw Scheltema

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

Het advies en deskundigheid...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

Lees verder

Stichting Vrienden van In 't Opper


De stichting vrienden van In ‘t Opper heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van In ‘t Opper, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.

ANBI gegevens Stichting Vrienden van In ’t Opper:

Postadres Dr. De Kockstraat 13, 4311 EK  Bruinisse
RSIN nummer 803529880
Organisatievorm: Stichting
Doelstelling: Het bijeen brengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van In ’t Opper Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.
Middelen: De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.
Bestuur: Teun van Oostenbrugge, voorzitter
Heleen van Otzel, penningmeester
Noor Versendaal, secretaris
Sjanie Bal, algemeen lid
Theo van Hekke, algemeen lid
Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning.
Beleidsplan: Lees hier het beleidsplan.
Bestuursverslag: Lees hier het bestuursverslag.
De jaarcijfers worden verzorgd door de financiële administratie van Allévo en gecontroleerd door een kascontrolecommissie, waarna de jaarrekening vastgesteld wordt door het bestuur.
Financiële verantwoording: De jaarcijfers worden verzorgd door de penningmeester van de Stichting en vastgesteld door het bestuur.
BALANS 2022
Opbrengsten
Rente en dividend € 4
Overige opbrengsten € 2.342
 totaal opbrengsten € 2.346
Kosten
Beheerskosten € 119
Bestedingen €9.155
 totaal kosten € 9.274
Resultaat      -/- €6.928
Bestedingen: In 2022 is er ten behoeve van cliënten onder andere een bijdrage geleverd aan een Silverfit-fiets, activiteit bolusbakken, traktaties, attentie tijdens de visserijdagen, Kerst-attentie en een nieuwjaarsgroet.

Informatie 

Wilt u informatie of overweegt u een donatie, neem dan contact op via 088 110 2800 of met de secretaris van de Stichting Vrienden van In ’t Opper

 

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111