Stichting Vrienden van In 't Opper


De stichting vrienden van In ‘t Opper heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van In ‘t Opper, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.

ANBI gegevens Stichting Vrienden van In ’t Opper:

Postadres Dr. De Kockstraat 13, 4311 EK  Bruinisse
RSIN nummer 803529880
Organisatievorm: Stichting
Doelstelling: Het bijeen brengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van In ’t Opper Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.
Middelen: De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.
Bestuur: Teun van Oostenbrugge, voorzitter
Heleen van Otzel, penningmeester
Noor Versendaal, secretaris
Sjanie Bal, algemeen lid
Theo van Hekke, algemeen lid
Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning.
Beleidsplan: Lees hier het beleidsplan 2023- 2028.
Bestuursverslag: Lees hier het laatste bestuursverslag, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten in het achterliggende jaar en waarin tevens de financiële verantwoording over dat jaar is opgenomen.
Financiële verantwoording: De jaarcijfers worden verzorgd door de penningmeester van de Stichting en vastgesteld door het bestuur.
BALANS 2023
Opbrengsten
Rente en dividend € 10
Overige opbrengsten € 11.565
 totaal opbrengsten € 11.575
Kosten
Beheerskosten € 463
Bestedingen €12.801
 totaal kosten € 13.264
Resultaat      -/- €1.689
Bestedingen: In 2023 is er ten behoeve van cliënten onder andere een bijdrage geleverd aan abonnementen tijdschrift Vorsten en PZC, tractatie o.a. op IJs, chocolade, Bloemen met Koningsdag, Bijdrage tijdens de vakantieweek, Slowcooker, een bijdrage geleverd voor een Silverfit-fiets, Kerst-attentie en Kerstaankleding voor de huiskamers.

Informatie 

Wilt u informatie of overweegt u een donatie, neem dan contact op via 088 110 2800 of met de secretaris van de Stichting Vrienden van In ’t Opper