Vragen? Bel Allévo

088 110 2800

Allévo staat ook naast Tamara

Mijn werk is extra gevarieerd...

Allévo staat ook naast Tamara

Lees verder
Allévo staat ook naast verpleegkundige Robert

Allévo wil ook in jou investeren...

Allévo staat ook naast verpleegkundige Robert

Lees verder
Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

“Ik sta versteld van de deskundigheid"...

Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Ik kan op mijn hulp vertrouwen...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Lees verder
Allévo staat ook naast meneer Vermaat

Ik voelde me direct thuis...

Allévo staat ook naast meneer Vermaat

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Gewoon thuis mijn eigen leven leiden...

Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw Bogaars

Ik heb nu veel meer energie...

Allévo staat ook naast mevrouw Bogaars

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Kroon

Ik huilde toen het logeren voorbij was...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Kroon

Lees verder

Stichting Vrienden van In 't Opper


De stichting vrienden van In ‘t Opper heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van In ‘t Opper, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.

ANBI gegevens Stichting Vrienden van In ’t Opper:

Postadres Dokter de Kockstraat 13 4311 EK  Bruinisse
[email protected]
Organisatievorm: Stichting
Doelstelling: Het bijeen brengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van In ’t Opper Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.
Middelen: De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.
Bestuur: Wim Jumelet, voorzitter
Heleen van Otzel – van den Berge, penningmeester
Sjanie Bal-Bal, algemeen lid
Wolfer Okkerse, algemeen lid
Annet van der Sluijs, algemeen lid
Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning.
Financiële verantwoording: De jaarcijfers worden verzorgd door de penningmeester van de Stichting en vastgesteld door het bestuur.
RESULTATENREKENING 2016
Opbrengsten
Rente en dividend € 89
Overige opbrengsten € 6.155
 totaal opbrengsten € 6.244
Kosten
Beheerskosten € 302
Bestedingen € 5.193
 totaal kosten € 5.495
Resultaat      € 749
Bestedingen: In 2016 is ter ten behoeve van de cliënten onder andere een bijdrage geleverd aan uitstapjes, bijdrage voor de bakvereniging, bijdrage voor de bloemsierkunstvereniging aanvullen van de bibliotheek, abonnementen voor krant en tijdschrift. Ook is de ringleiding in het Stiltecentrum vernieuwd en apparatuur geschonken (tosti-ijzer, DVD, CD).

Informatie 

Wilt u informatie of overweegt u een donatie, neem dan contact op via 088 110 2800 of met de secretaris van de Stichting Vrienden van In ’t Opper

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111