Vragen? Bel Allévo

088 110 2800

Of stel hier uw vraag
Werken met plezier

Jouw hulp kan het verschil maken...

Werken met plezier

Alle vacatures
Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

van bloemstukjes tot borrelmiddag"...

Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

Het advies en deskundigheid...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

lees verder

Stichting Vrienden van In 't Opper


De stichting vrienden van In ‘t Opper heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van In ‘t Opper, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.

ANBI gegevens Stichting Vrienden van In ’t Opper:

Postadres Dr. De Kockstraat 13, 4311 EK  Bruinisse
W. Jumelet (voorzitter)
RSIN nummer 803529880
Organisatievorm: Stichting
Doelstelling: Het bijeen brengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van In ’t Opper Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.
Middelen: De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.
Bestuur: Wim Jumelet, voorzitter
Heleen van Otzel, penningmeester
Noor Versendaal, secretaris
Sjanie Bal, algemeen lid
Wolfer Okkerse, algemeen lid
Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning.
Financiële verantwoording: De jaarcijfers worden verzorgd door de penningmeester van de Stichting en vastgesteld door het bestuur.
BALANS 2017
Opbrengsten
Rente en dividend € 89
Overige opbrengsten € 4.406
 totaal opbrengsten € 4.495
Kosten
Beheerskosten € 359
Bestedingen €14.226
 totaal kosten € 14.585
Resultaat      -/- € 10.090
Bestedingen: In 2017 is er ten behoeve van cliënten onder andere een bijdrage geleverd aan uitstapjes, bloemsierkunst vereniging, abonnementen van o.a. PZC en Vorsten, een televisie en de belevingstafel.

Informatie 

Wilt u informatie of overweegt u een donatie, neem dan contact op via 088 110 2800 of met de secretaris van de Stichting Vrienden van In ’t Opper

 

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111