Werken met plezier

Jouw hulp kan het verschil maken...

Werken met plezier

Alle vacatures
Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

van bloemstukjes tot borrelmiddag"...

Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

Het advies en deskundigheid...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

lees verder

Stichting Vrienden van In 't Opper


De stichting vrienden van In ‘t Opper heeft ten doel gelden bijeen te brengen en te beheren voor cliënten en/of medewerkers van In ‘t Opper, om daarmee activiteiten en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.

ANBI gegevens Stichting Vrienden van In ’t Opper:

Postadres Dr. De Kockstraat 13, 4311 EK  Bruinisse
W. Jumelet (voorzitter)
RSIN nummer 803529880
Organisatievorm: Stichting
Doelstelling: Het bijeen brengen en beheren van gelden voor cliënten en/of medewerkers van In ’t Opper Allévo, om daarmee activiteiten  en middelen te bekostigen die wenselijk zijn en die niet betaald kunnen worden uit de exploitatie.
Middelen: De inkomsten bestaan uit schenkingen en legaten van iedereen die de stichting een warm hart toedraagt.  Bij een donatie kan de schenker vermelden of de gift ten behoeve van cliënten of medewerkers is.
Bestuur: Wim Jumelet, voorzitter
Heleen van Otzel, penningmeester
Noor Versendaal, secretaris
Sjanie Bal, algemeen lid
Theo van Hekke, algemeen lid
Beloningsbeleid:  De bestuurders ontvangen geen beloning.
Financiële verantwoording: De jaarcijfers worden verzorgd door de penningmeester van de Stichting en vastgesteld door het bestuur.
BALANS 2020
Opbrengsten
Rente en dividend € 4
Overige opbrengsten € 943
 totaal opbrengsten € 947
Kosten
Beheerskosten € 123
Bestedingen €2.552
 totaal kosten € 2.675
Resultaat      -/- € 1.728
Bestedingen: In 2020 is er ten behoeve van cliënten onder andere een bijdrage geleverd aan televisie, abonnementen van o.a. PZC en Vorsten, diverse attenties als ‘hart onder de riem’ in coronatijd, schaduwboek en een optreden van het visserkoor.

Informatie 

Wilt u informatie of overweegt u een donatie, neem dan contact op via 088 110 2800 of met de secretaris van de Stichting Vrienden van In ’t Opper

 

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111