Huisarts


De huisarts speelt als vertrouwenspersoon een belangrijke rol in de relatie met onze cliënten. Zij kennen de persoonlijke situatie en geven advies over de zorg.

Wijkverpleegkundige

Op haar beurt heeft Allévo ook een relatie met de huisarts. De wijkverpleegkundigen van Allévo onderhouden nauwe contacten met de huisartsen. Zij overleggen over de voortgang van de zorg van individuele cliënten én hebben contacten vanuit hun rol in de sociale wijkteams.

Specialist ouderengeneeskunde

Bij het Advies- en Behandelcentrum van Allévo werken specialisten ouderengeneeskunde. Zij zijn gespecialiseerd in de specifieke problemen bij het ouder worden. Huisartsen kunnen een collegiaal consult aanvragen bij een van onze artsen via 088 110 2800.

Samenwerking huisartsenpost en Allévo wonen met zorg

Op Schouwen-Duiveland werken de huisartsenpost  en de specialisten ouderengeneeskunde van Allévo samen in de avond-, nacht- en weekenddiensten.