Wie is wie


Raad van bestuur

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Allévo. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en de adviseur van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is te bereiken via e-mailadres raadvanbestuur@allevo.nl of telefoonnummer: 0113-249200 (secretariaat raad van bestuur).

 

Natasja Mariman LLM, MBA

Raad van Bestuur

Nieuwe bestuurder Allévo

 

Raad van Toezicht

De heer drs H.A. van Eck

Voorzitter Raad van Toezicht

Huybert van Eck

 

De heer prof. dr. L.C. de Witte

Lid Raad van Toezicht

 

Mevrouw drs. M.E.J. Derks RC

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw drs. M.E.J. Derks


De heer drs. C.P. Broeren RC, QC, CMB

Lid Raad van Toezicht

Wie is wie 4


Mevrouw drs. M. van Oort

Lid Raad van Toezicht tot 01-12-2023. Vacature binnenkort openbaar.

 

Naam Functie Rooster van aftreden
De heer drs. H.A. van Eck voorzitter lid vanaf 30 november 2020; 1e zittingstermijn loopt af op 30 november 2024
De heer prof. dr. L.C. de Witte lid lid vanaf 30 november 2020; 1e zittingstermijn loopt af op 30 november 2024
Mevrouw drs. M.E.J. Derks lid lid vanaf 15 oktober 2021; 1e zittingstermijn loopt af op 15 oktober 2025

De heer drs. C.P. Broeren

 

lid lid vanaf 15 december 2021; 1e zittingstermijn loopt af op 15 december 2025