Werken met plezier

Jouw hulp kan het verschil maken...

Werken met plezier

Alle vacatures
Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

van bloemstukjes tot borrelmiddag"...

Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

Het advies en deskundigheid...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Ree

lees verder

Wie is wie


Raad van bestuur

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen Allévo. Daarnaast is de Raad van Toezicht het klankbord en de adviseur van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht is te bereiken via e-mailadres raadvanbestuur@allevo.nl of telefoonnummer: 249200 (secretariaat raad van bestuur).

 

Natasja Mariman LLM, MBA

Raad van Bestuur

Nieuwe bestuurder Allévo

 

Raad van Toezicht

De heer drs H.A. van Eck

Voorzitter Raad van Toezicht

Huybert van Eck

 

De heer prof. dr. L.C. de Witte

Lid Raad van Toezicht

 

Mevrouw M.A. Quax

Lid Raad van Toezicht

 

Mevrouw drs. M.E.J. Derks RC

Lid Raad van Toezicht

Mevrouw drs. M.E.J. Derks

De heer drs. C.P. Broeren RC, QC, CMB

Lid Raad van Toezicht

Wie is wie 4

 

Naam Functie Rooster van aftreden
De heer drs. H.A. van Eck voorzitter lid vanaf 30 november 2020; 1e zittingstermijn loopt af op 30 november 2024
De heer prof. dr. L.C. de Witte lid lid vanaf 30 november 2020; 1e zittingstermijn loopt af op 30 november 2024
Mevrouw M.A. Quax lid lid vanaf 18 december 2018; 1e zittingstermijn loopt af op 18 december 2022
Mevrouw drs. M.E.J. Derks lid lid vanaf 15 oktober 2021; 1e zittingstermijn loopt af op 15 oktober 2025

De heer drs. C.P. Broeren

 

lid lid vanaf 15 december 2021; 1e zittingstermijn loopt af op 15 december 2025

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111