Hospice Schouwen-Duiveland


Allévo en de Stichting Hospice Schouwen-Duiveland werken sinds de opening van Kaaskenshuis in 2006 samen.

Hospice Kaaskenshuis

Allévo verzorgt de professionele wijkverpleging voor de bewoners van het Kaaskenshuis. De overige zorg wordt verleend door vrijwilligers van de Stichting. De verpleegkundigen van Allévo zijn ’s nachts aanwezig in het Kaaskenshuis en overdag tijdens de afgesproken zorgmomenten. Op de overige tijden is een team van verzorgenden en verpleegkundigen in de nabijheid aanwezig en/of direct oproepbaar.

Palliatieve zorg

Stichting Hospice Schouwen-Duiveland en Allévo werken ook samen in de palliatieve zorg in de thuissituatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen  Allévo 088 110 2800 of info@allevo.nl

Hospice Kaaskenshuis 1

 

 

 

 

 

 

 

Allévo maakt tevens deel uit van het het Netwerk Palliatieve Zorg Zeeland.