Over de organisatie


Missie – Waar staan we voor

Allévo is er voor iedereen in de samenleving die zorg nodig heeft. Thuis of op één van de woonzorglocaties. Ons doel is het verbeteren en herstellen van gezondheid en welzijn waar mogelijk en/of de kwaliteit van bestaan behouden. Wij staan voor aandacht, samenwerking en vernieuwing. Onze missie is om vanuit de individuele zorgvraag, professionele, passende en betaalbare zorg te bieden met behoud van kwaliteit en persoonlijke, warme aandacht.

Visie – Met het oog op de toekomst

De zorg is continue in beweging, daarin zoeken we naar kansen en mogelijkheden. Een toekomstbestendige zorg is voor ons allemaal een maatschappelijke uitdaging. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om passende en professionele zorg te kunnen blijven bieden met behoud van kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Zorgen doen wij samen. Daar waar dit kan door mensen zelf of door familie en ouders, mantelzorgers, vrijwilligers en wanneer nodig, ondersteund door onze medewerkers en hun professionele zorg. We bepalen met elkaar welke vakkundige zorg past bij de persoonlijke zorgvraag en we gaan verder dan alleen het bieden van medische zorg. We streven naar individueel maatwerk en een persoonlijke benadering, waarbij we aansluiten op ieders unieke behoeften en mogelijkheden, zowel thuis als in onze woonlocaties. Wij staan voor samenwerking, ook met andere zorgorganisaties. We leren met en van elkaar en onderzoeken samen hoe we onze zorg anders kunnen inrichten zodat we nog efficiënter kunnen zijn zonder verlies van kwaliteit en persoonlijke aandacht.

Wij willen graag vernieuwen. We investeren in innovatie en duurzame ontwikkelingen. Zo kunnen we zelfzorg goed ondersteunen en kunnen onze medewerkers de menselijke en professionele zorg blijven geven. Door te vernieuwen, zowel in technologie als organisatie, werken we samen aan gezondheid en welzijn.

Aandacht is de kernwaarde die ons drijft in alles wat we doen. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin cliënt, bewoner en medewerker zich welkom, gehoord, gezien en ondersteund voelt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hebben aandacht voor elkaar. Zo stimuleren wij een gezonde werkomgeving en is er ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Kortom: Wij zijn zorgprofessionals die kijken naar mogelijkheden, bouwen op samenwerking met aandacht voor mens en vernieuwing. In de (zorg)toekomst gaan wij aan de slag met mooie kansen om het welzijn en de gezondheid van mensen te blijven waarborgen. Met passende en professionele zorg als uitgangspunt. We kunnen het als zorgprofessional niet alleen, we zorgen met en voor elkaar!

Allévo. Zorg met en voor elkaar!

Betekenis

Allévo is afgeleid van het Latijnse woord ‘allevare’ dat ondersteunen, verzachten of verlichten betekent. En dat is ook wat wij doen. Passend binnen de leefstijl en in de directe woonomgeving van inwoners van de Oosterschelderegio, op basis van een gelijkwaardige relatie.

Kerngegevens

Allévo is een Zeeuwse zorgorganisatie die zorg en diensten levert op het gebied van thuiszorg, wonen met zorg, revalidatie en specialistische hulp zoals dieetadvisering. Raad van Bestuur: Natasja Mariman.

bron: jaardocument 2023
gemiddeld aantal per maand 2023       
Aantal medewerkers: 1.341
Aantal cliënten zorg thuis: 1.349
Aantal cliënten hulp bij het huishouden: 1.697
Aantal cliënten wonen met zorg: 282
Omzet: € 52,3 mio
Organisatievorm: stichting
Fiscaal nummer: 8128.57.975
K.v.K.  Middelburg nr. 22 054 145
IBAN NL28INGB0000094673

 

Download het meerjarenbeleidsplan 2019-2024 van Allévo en het kwaliteitsjaarverslag 2023. Het document “Jaarverantwoording 2023: bestuursverslag, verslag interne toezichthouder en jaarrekening” vindt u ook op www.jaarverslagenzorg.nl

Bekijk hier de ANBI gegevens 2022, de klokkenluidersregelingstatuten van Allévo, Reglement raad van bestuur 2023, reglement raad van toezicht en leden raad van toezicht.