Clientenpanel


Het cliëntenpanel is een initiatief van de cliëntenraad van Allévo. Bij het cliëntenpanel staat de mening van cliënten, mantelzorgers en andere direct betrokkenen centraal. Vier keer per jaar benaderen we de leden van het cliëntenpanel via een digitale vragenlijst om mee te denken over onderwerpen, die op dat moment spelen bij Allévo. De ervaringen en meningen die de leden met ons delen zetten we in om betere, goede en warme zorg te leveren.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad behandelt zaken, die een gemeenschappelijk belang hebben en is het advies- en medezeggenschapsorgaan voor de Raad van Bestuur voor organisatiebrede onderwerpen.

Waarom een cliëntenpanel?
Allévo wil graag ervaringen, wensen, meningen en suggesties van verschillende mensen vernemen die verbonden zijn aan Allévo. Waarom? Om scherp te blijven en de kwaliteit van onze goede en warme zorg te verbeteren. Het cliëntenpanel denkt op deze wijze mee over allerlei zaken waar cliënten mee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de veiligheid, informatiestroom, behandelmethodes, bezoekregelingen, etc.

Hoe werkt het?
De panelleden van het cliëntenpanel ontvangen 4x per jaar een digitale vragenlijst per e-mail met vragen over een actueel onderwerp dat onze cliënten treft. Het invullen van de vragenlijst duurt tussen de 5 tot 10 minuten. Uiteraard is de deelname aan het cliëntenpanel vrijwillig en verplicht u tot niets. U kunt zich altijd uitschrijven.

Privacy gevoeligheid
Allévo vindt uw privacy zeer belangrijk en hecht hier veel waarde aan. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk om met de gegevens en antwoorden van onze panelleden. Deze worden alleen gebruikt voor analyse van de onderzoeksresultaten. Persoonlijke gegevens en medische gegevens van de panelleden worden niet gekoppeld aan de antwoorden. De privacy wordt gewaarborgd. Bij deelname zijn uw gegevens in veilige handen en enkel bekend bij de beheerders van het Allévo cliëntenpanel.

Praat mee met Allévo
Voelt u zich betrokken bij Allévo en spreekt het bovenstaande u aan? Wilt u graag een steentje bijdragen aan de kwaliteit van onze warme en liefdevolle zorg- en dienstverlening? Dan is het cliëntenpanel zeker iets voor u. Meld u direct aan!

Wat doen we met de resultaten?
De resultaten van elke vragenlijst delen wij vanzelfsprekend met de panelleden. Daarnaast worden de resultaten gedeeld met de betrokken afdelingen en Raad van Bestuur, zodat zij op basis hiervan verbeteringen kunnen doorvoeren.

Vragen en Afmelden
Vragen over het cliëntenpanel kunt per e-mail sturen naar clientenpanel@allevo.nl. Tevens kunt u zich via dit e-mailadres afmelden.

Rapportage Cliëntenpanel onderzoek 
Aan de hand van deze infographic ziet u wat de ervaringen van de panelleden zijn tijdens de coronaperiode.
In de bijgaande onderzoek rapportages leest u wat de bekendheid van de cliëntenraad en de Wet zorg en dwang onderzoek is.

 

Meld u hier aan Meest gestelde vragen