Clientenraad


De cliëntenraad vertegenwoordigt alle cliënten van Allévo, onder voorzitterschap van een externe voorzitter.

Meepraten en advies geven

De cliëntenraad behandelt zaken die een gemeenschappelijk belang hebben en is het advies- en medezeggenschapsorgaan voor de Raad van Bestuur voor organisatie brede onderwerpen.

Samenstelling

De raad is samengesteld uit leden die cliënten vertegenwoordigen die gebruik maken van

  • zorg thuis
  • diensten aan huis
  • advies- en behandelcentrum

en leden die cliënten vertegenwoordigen die bij Allévo wonen in

  • Borrendamme in Zierikzee,
  • Zierik7 in Zierikzee,
  • Duinen van Haamstede in Burgh-Haamstede en
  • In ’t Opper in Bruinisse

Medezeggenschap bewoners

Mensen die bij Allévo wonen zijn daarnaast vertegenwoordigd in een lokale cliëntenraad (Zierik7 en In ’t Opper) of een cliëntenplatform wanneer zij in een kleinschalige woonvorm wonen, zoals in Borrendamme en Duinen van Haamstede. Zij houden zich meer bezig met de dagelijkse gang van zaken in de locatie.

De lokale cliëntenraden hebben hun verantwoording voor de zaken van algemeen belang via een vertegenwoordiging neergelegd bij de Allévo cliëntenraad. Meer over medezeggenschap bewoners

Cliëntenpanel

Allévo wil graag ervaringen, wensen, meningen en suggesties van verschillende mensen vernemen die verbonden zijn aan Allévo. Waarom? Om scherp te blijven en de kwaliteit van onze goede en warme zorg te verbeteren. Daarnaast willen we cliënten en mantelzorgers betrekken bij wat we doen. Het cliëntenpanel denkt op deze wijze mee over allerlei zaken waar cliënten mee te maken hebben zoals de veilig­heid, informatiestroom, behandelmethodes, bezoekregelingen enzovoort. Voelt u zich betrokken bij Allévo en spreekt het bovenstaande u aan? Wilt u graag een steentje bijdragen aan de kwaliteit van onze warme en liefdevolle zorg- en dienst­verlening? Dan is het cliëntenpanel zeker iets voor u!

Meld u hier aan

 

Jaarverslag

Download het werkplan 2021-2022 van de cliëntenraad Allévo.

Download het jaarbericht 2022 van de cliëntenraad Allévo.

Hoe kunt u de cliëntenraad bereiken?

Voor meer informatie over de cliëntenraden kunt u contact opnemen met het directiesecretariaat via telefoonnummer 0113 249 200 of via e-mail clientenraad@allevo.nl