Privacyverklaring


Allévo gaat zorgvuldig om met uw privacy en de persoonsgegevens van alle mensen waarvan wij gegevens vastleggen, zoals cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers van de website. Die zorgvuldigheid geldt ook voor gegevens die we registreren in diverse computersystemen, bijvoorbeeld het elektronisch cliëntdossier en het administratiesysteem voor medewerkers. Bij het registreren van gegevens volgt Allévo zowel de Europese als landelijke wetten. Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen. In ons privacyreglement leest u hoe Allévo omgaat met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is van toepassing op en beperkt zich tot Allévo. Het kan zijn dat u via een link naar een andere website geleid wordt. Dit ziet u aan de URL. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden.

www.allevo.nl

Toestemming

Wanneer u allevo.nl gebruikt, gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Achterlaten van gegevens

Wanneer u via een formulier gegevens achterlaat op allevo.nl, bijvoorbeeld via het contactformulier, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw vraag en niet verder opgeslagen, tenzij u zich specifiek aanmeldt voor bijvoorbeeld een nieuwsbrief.

Gebruik van cookies

Allévo plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoeveel keer de website wordt bezocht, hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites die informatie oplevert die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de website. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser dat u gebruikt en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren wij op welke pagina bezoekers de website binnenkomen en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden wij anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Houdt u er rekening mee dat bij het uitschakelen van cookies bij een terugkerend bezoek pagina’s en foto’s minder snel geladen worden.

Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u ons benaderen via communicatie@allevo.nl.