Maatschappelijk werk


Woont u bij Allévo en heeft u hulp nodig bij het oplossen en omgaan met dagelijkse problemen? Bijvoorbeeld rondom relaties, emoties of materiële zaken? Dan staat de maatschappelijk werker van Allévo voor u klaar.

Wat doet Maatschappelijk werk

Vaak verwijst de specialist oudergeneeskunde of de verzorgende  door naar de Maatschappelijk werker, maar u kunt ook zelf een beroep op Maatschappelijk werk doen. U kunt bij ons terecht voor onder andere:

  • Ondersteuning
  • Huisvesting
  • Dagbesteding
  • Financiën
  • Verwerken en acceptatie van ziekte en achteruitgang
  • Ondersteuning van de mantelzorger
  • bemiddeling
  • Praktisch advies

Het Advies- en Behandel Centrum

Het advies- en behandelcentrum van Allévo is uniek op Schouwen-Duivenland door het uitgebreide paramedisch team. De verschillende behandelaars van Allévo werken nauw samen. Dit heeft als voordeel dat wij bij ingewikkelde zorgvragen en meerdere ziektebeelden één totaal behandeladvies kunnen geven. Wij zorgen ervoor dat u zo kort mogelijk in het ziekenhuis hoeven te blijven en zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. En als dat niet meer gaat kunt u tijdelijk bij ons logeren of comfortabel wonen,  met deskundige en persoonlijke zorg van Allévo.