Zorgkantoor


De kosten voor langdurige intensieve zorg worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

ZorgkantoorZorgkantoor Zeeland

De uitvoerders van die wet zijn de zorgkantoren, waarbij het werkgebied van Allévo valt onder CZ Zorgkantoor Zeeland. Zorgkantoren werken in opdracht van de overheid. Die bepaalt jaarlijks welke zorg onder de Wlz valt en verdeelt het budget over de zorgkantoren in Nederland. Vervolgens maakt Allévo jaarlijks afspraken over de te leveren langdurige intensieve zorg en de kwaliteit daarvan.

Indicatie

Voor een indicatie voor langdurig verblijf kunt u terecht bij CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg):
tel: 088 789 1000 of www.ciz.nl

Eigen bijdrage

Voor langdurige intensieve zorg zorg bent u een eigen bijdrage verschuldigd, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De eigen bijdrage wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op www.cak-bz.nl