DE ZEEUWSE VERBINDING


Al voordat het Integraal Zorgakkoord werd gesloten waren de bestuurders van de Zeeuwse VVT-instellingen Allévo, Zorgstroom, WVO-zorg, Ter Weel, SVRZ en ZorgSaam zich bewust dat de zorg in Zeeland en Nederland onder druk staat. Alleen door samenwerking kan de zorg in Zeeland kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijven. De samenwerking kwam in een stroomversnelling door de gezamenlijke aanpak van de pandemie. Deze informeel ontstane samenwerking is in november geformaliseerd en verstevigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerking gaat verder vorm krijgen onder de naam “De Zeeuwse Verbinding”.

De groep ouderen in Zeeland wordt de komende jaren steeds groter. De groep mensen die voor hen kan zorgen, wordt steeds kleiner. Nu al is er sprake van een tekort aan medewerkers. Het samenwerkingsverband De Zeeuwse Verbinding neemt de verantwoordelijkheid om, daar waar mogelijk en wenselijk, de ouderenzorg en thuiszorg in Zeeland toekomstbestendig te maken door krachten te bundelen. De Zeeuwse Verbinding gaat thema’s doorontwikkelen die te maken hebben met preventie, maximale zelfzorg, het bieden van zorg op afstand en zorg dichtbij met als resultaat dat meer kwetsbare ouderen ondersteund kunnen worden.

Tijdens de Covid-pandemie organiseerden de betrokken instellingen samen de Provinciale Covid Unit (PCU) in Zeeland. Daarnaast maakten ze afspraken over diverse corona-maatregelen, zodat die in de verschillende instellingen in Zeeland voor cliënten en bezoekers gelijk zouden zijn. Ook werd er een Covid Aanmeldpunt Verplaatsingen (CAV) opgestart. Dit coördinatiepunt is, nu Covid minder nadrukkelijk aanwezig is, nog steeds actief. Het CAV blijft bestaan als gezamenlijk coördinatiepunt voor toewijzing van bedden voor crisisopnames in de verpleeghuizen en opnames voor kortdurende herstelzorg. Verwijzers kunnen met één telefoontje een patiënt aanmelden voor de juiste vervolgzorg.

Een resultaat van de samenwerking is het starten van regionale expertisecentra in Zeeland. Deze expertisecentra bieden specialistische zorg aan doelgroepen waar weinig cliënten van zijn en de zorg erg specialistisch is. Denk hierbij aan zorg aan mensen met Huntington, Parkinson, Korsakov, zeer ernstig probleemgedrag, jonge mensen met dementie, en gerontopsychiatrie. Door de kennis te bundelen kunnen we ook in Zeeland voldoen aan de kwaliteitsstandaarden voor deze doelgroepen.

De bestuurders van De Zeeuwse Verbinding op de foto v.l.n.r.:  Achterste rij: Jaap Wielaart (WVO Zorg), Angela Kallewaard (WVO Zorg), Natasja Mariman (Allévo), Coby Traas (TerWeel), Piet van der Maas (ZorgSaam Thuis en Ouderenzorg). Voorste rij: Ruben Leijnse (Zorgstroom), Dennis de Rijke (SVRZ) en Angela Bras (SVRZ).