Samenwerken op het gebied van arbeidsmarktkrapte


Vanwege de grote krapte op de arbeidsmarkt is het vinden en behouden van voldoende goed opgeleid personeel een vraagstuk
dat momenteel veel zorgorganisaties en regio’s bezighoudt. Samenwerken op dit gebied is steeds meer een noodzaak. Maar hoe organiseer je dat? In Zeeland sprongen bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties met elkaar in het diepe, zo vertellen Natasja Mariman en Monica Roose (bestuurder Viazorg).

Lees hier het hele artikel!