Allévo nieuws


28 JULI 2015

Allévo doet mee aan programma VWS 'Waardigheid en trots'

Staatssecretaris Van Rijn kwam in februari met een plan van aanpak voor de kwaliteit van verpleeghuizen ‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’. Hij daagde de verpleeghuizen in Nederland uit met verbeterplannen te komen. Daarvan krijgen 670 locaties de ruimte om de projecten te draaien en aan te tonen of dat wat goed gaat ook beter kan. Allévo is er één van.

Het voorstel van Allévo hoort bij de 151 voorstellen die door het ministerie van VWS, cliëntenraden en zorgverleners, positief zijn beoordeeld. Dat betekent dat we van het ministerie van VWS de ruimte krijgen om verder te werken aan goede zorg door de ogen van de cliënt en het schrappen van administratieve rompslomp.

In totaal hebben de 151 voorstellen betrekking op zo’n 670 locaties. In Waardigheid en Trots was nog uitgegaan van 200 locaties. Dit resultaat tekent wat staatssecretaris Van Rijn betreft hoe groot de ambitie van de zorgsector is. Van Rijn: ‘Wanneer vertegenwoordigers van cliënten en professionals mij vertellen hoe de verpleeghuiszorg beter kan, spat het enthousiasme ervan af. “Geef ons de ruimte!”, hoor ik dan. “En schrap alle formulieren die niets zeggen over wat de wensen van een cliënt zijn”. Dat is dus nu de weg die we inslaan, ik verwacht er erg veel van.’