Allévo krijgt financiering voor toekomst van zorg


Tien zorgorganisaties in Zeeland krijgen de komende vijf jaar financiële middelen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Allévo is een van deze organisaties. Met deze financiële middelen gaan de zorgorganisaties, samen met collega’s, gemeenten en inwoners, tientallen projecten in de hele provincie Zeeland uitvoeren als onderdeel van het regioplan ‘Samen houden we Zeeland gezond én de Zeeuwse zorg gezond’ van de Zeeuwse Zorg Coalitie. Daarmee zet onze provincie een verandering in naar meer gezondheid, meer samenwerking in de regio en het fundamenteel anders inrichten van zorg. Allévo gaat onder andere aan de slag met het Deltaplan waaronder de uitvoering van het project ZorgWise en het regionaal werkgeverschap.

Specifieke projecten
De financiering is onderdeel van een eerste aanvraag vanuit het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) door de Zeeuwse Zorg Coalitie waar Allévo partner van is. In totaal krijgt de Zeeuwse zorg 83,4 miljoen voor de eerste fase, 2023 t/m 2027. De investering is concreet gekoppeld aan specifieke projecten om de zorg te veranderen en toekomstbestendig te maken. Er is ondersteuning om deze projecten professioneel te begeleiden en coördineren en zo succesvolle uitvoering te borgen. “Een hele investering,” licht Natasja Mariman toe. “Maar dat is nodig om alle projecten uit te voeren die ervoor zorgen dat in onze hele provincie goede zorg en ondersteuning beschikbaar blijft voor alle inwoners en toeristen die dat nodig hebben.”

Impact
Met zorgverzekeraars is afgesproken dat we elk kwartaal over de concrete resultaten van onze projecten rapporteren: wat is de impact op Zeeland en de Zeeuwse zorg geweest? Wat levert het de cliënt, de patiënt, de Zeeuw en/of de zorgverlener op?  

Iedereen nodig
Veranderingen in de zorg zijn nodig. Als we niets doen, heeft de zorg in Zeeland in 2030 een personeelstekort van 7.500 medewerkers. Bóvenop de 32.000 mensen die nu al in de zorg werken en die we hard nodig blijven hebben. Een onmogelijke opgave, omdat deze extra mensen er niet zijn. Om de zorg in Zeeland toegankelijk en betaalbaar te houden, moet het dus fundamenteel anders. En het kán anders. Met de Zeeuwse Zorg Coalitie hebben we oplossingen gezocht en die gebundeld in het regioplan ‘Samen houden we Zeeland en de Zeeuwse zorg gezond’, een plan van aanpak voor de hele provincie. En om dit voor elkaar te krijgen, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Allévo, andere zorgorganisaties, alle Zeeuwse gemeenten en de hele samenleving. Want alleen samen houden we Zeeland én de Zeeuwse zorg gezond.”  

Groôs
“Ik ben trots dat we deze toekenning als Zeeuwse zorg samen hebben gekregen,” licht Natasja toe. “De zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar houden, moeten we samen in Zeeland gaan doen. En dat gaat zeker niet vanzelf. Samen met andere zorgorganisaties, met gemeenten én met inwoners zelf moeten we de plannen gaan waarmaken. En in onze provincie hebben wij het vertrouwen dat we dat kunnen. Dat doen we niet in één keer. Dat gaan we in behapbare, realistische stappen doen.”

We gaan als Allévo dus aan de slag met verschillende projecten en je gaat hier meer over horen.

Natasja Mariman, raad van bestuur

Allévo krijgt financiering voor toekomst van zorg