Allévo nieuws


09 APRIL 2015

Parkinsongroep

Mensen met Parkinson of Parkinsonisme kunnen bij Allévo terecht in een speciale Parkinsongroep. Twee dagen per week zijn zij welkom in Zierikzee voor dagbesteding én behandeling.

Bij de Parkinsongroep leren mensen regie te houden over hun leven. Zij kunnen alle behandelingen die zij nodig hebben onder één dak volgen: fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, dieetadvisering, maar ook gesprekken met een psycholoog of maatschappelijk werker. Ook de mantelzorger wordt direct bij de behandeling betrokken.

Allévo heeft een eigen Parkinson-expertiseteam dat aangesloten is bij ParkinsonNet, het landelijke netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van Parkinson. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de zorgcentrale van Allévo: 0113 249 111 of zorgcentrale@allevo.nl