Samen houden we Zeeland gezond


Campagne ‘Samen houden we Zeeland gezond’

Inwoners van Zeeland hebben, net als zorg- en hulpverleners, invloed op toegankelijkheid van de zorg.Door goed voor onszelf en anderen te zorgen zijn we gezonder en gelukkiger. Dat is belangrijk voor onszelf, maar ook voor Zeeland. Want met minder vraag naar zorg en ondersteuning vermindert de druk op de Zeeuwse zorg- en hulpverleners. Zo blijft zorg en ondersteuning bereikbaar voor mensen die het nodig hebben en blijft werken in de zorg leuk. Om het bewustzijn en de betrokkenheid onder de inwoners van Zeeland te vergroten, heeft de Zeeuwse Zorg Coalitie het initiatief genomen voor deze campagne.

Veel inwoners van Zeeland willen gezonder en gelukkig zijn maar weten niet goed wat ze daar zelf aan kunnen doen. Kijk op samenhoudenwezeelandgezond.nl voor tips, adviezen en voorbeelden om een stap in de goede richting te zetten!

Voor meer inspiratie kijk op: Home – Samen Zeeland Gezond (samenhoudenwezeelandgezond.nl)