Leven in eigen omgeving na de diagnose van dementie


De bijeenkomst wordt door Alzheimer Nederland afdeling Zeeland georganiseerd en is interessant voor mensen met dementie, partners, familie, mantelzorgers,
vrijwilligers, buren en belangstellenden.

Het doel is een informatieve middag en uitwisseling van ervaringen met betrekking tot het thema. Daarnaast zullen de uitkomst en van de gesprekken worden meegenomen
voor ontwikkelingen ten aanzien van leven in de eigen omgeving na de diagnose van dementie.

Programma 10 juni 2022 
Om 13.30 uur opent  spreker Jurn Verschraegen, directeur Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, de middag officieel. Na dit gezamenlijke deel is er gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over bovengenoemd onderwerp. Dit gaat in kleiner verband en wordt deskundig begeleid door mensen van de HZ University of Applied Sciences. Na de gesprekken wordt de middag vrolijk afgesloten met een optreden van De Freesia’s (cabaret duo Tanne en haar buurvrouw Meriette).
U kunt hierna met elkaar napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Aan deze middag zijn voor u geen kosten verbonden.

Locatie
Restaurant en partycentrum Landlust, Landlustweg 1 in Nieuwdorp

Aanmelden
Stuur een e mail naar: m.brokking@alzheimervrijwilligers.nl