Nieuwe leden Raad van Toezicht


Met ingang van 30 november 2020 leggen de heren drs. D.J. Van der Zaag en prof.dr.mr.  M.A.J.M. Buijsen hun functie als voorzitter en lid van de Raad van Toezicht Allévo neer. Het stokje wordt overgenomen door de heren drs. H.A. van Eck en prof.dr. L.P. de Witte. Beiden zijn van huis uit arts en hebben een sterke binding met de ouderenzorg.

Huybert van Eck Huybert van Eck

Huybert van Eck is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van Allévo. Zijn passie voor de gezondheidszorg blijkt uit zijn ervaring als manager en bestuurder in de ziekenhuis- en ouderenzorg en als toezichthouder bij diverse organisaties in de zorg.

Huybert wil zich inzetten voor goede zorg voor ouderen, zeker nu door de vergrijzing het aantal kwetsbare ouderen de komende jaren sterk zal toenemen. Huybert: “Ik zie de zorg voor ouderen als een keten van verschillende domeinen en organisaties, van huishoudelijke hulp tot gespecialiseerde verpleging en medische begeleiding van kwetsbare mensen in hun eigen leefomgeving. Vanuit onze toezichthoudende rol is het mijn ambitie om Allévo en de Raad van Bestuur te steunen in de verbinding van de verschillende domeinen ten gunste van de kwetsbare mens. Daarbij hoort ook de zoektocht naar vernieuwende werkwijzen, mede gelet op een krapper wordende arbeidsmarkt. Wat mij betreft is en blijft in de nabije toekomst Allévo een betrouwbare zorgorganisatie, die mensen die dat nodig hebben naar volle tevredenheid ondersteunt en waar mensen graag willen werken.”

U kunt de Raad van Toezicht bereiken via e-mailadres raadvanbestuur@allevo.nl of telefoonnummer: 249200 (secretariaat raad van bestuur).

LLuc de Witteuc de Witte

Luc de Witte is hoogleraar aan de University of Sheffield in The United Kingdom. Hij heeft functies bekleed in de revalidatie, de gehandicaptenzorg en de ouderenzorg en als hoogleraar aan de Universiteit Maastricht op het gebied van  technologie en zorg. Daarnaast heeft Luc ervaring als toezichthouder bij zorgorganisatie Vitalis in Eindhoven, het ziekenhuis in Sheffield en Stichting Gehandicaptenzorg Limburg.

De keuze voor een functie als toezichthouder in de ouderenzorg is heel bewust. Luc: “Ik zie de overeenkomsten tussen revalidatie- en gehandicapten- en ouderenzorg  en zoek  graag naar oplossingen in de langdurige zorg. Ik denk dat er winst te behalen is uit samenwerking met de Zeeuwse zorgorganisaties en de partijen daar omheen. Juist vanwege de dynamiek, infrastructuur en uitgestrektheid van Zeeland.”

 

Allévo dankt de heren Van der Zaag en Buijsen voor hun jaren lange inspanningen voor Allévo en wenst de heren Van Eck en De Witte veel succes in hun nieuwe functie.