Medezeggenschap bewoners


Zierik7 en In ’t Opper

De bewoners van In ’t Opper en Zierik7 beschikken elk over een lokale cliëntenraad die de zaken van gemeenschappelijk belang via een vertegenwoordiging heeft neergelegd bij de algemene cliëntenraad.

De lokale cliëntenraden houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken op de locatie. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als veiligheid, gezondheid, hygiene, voeding, wasservice en, als dat aan de orde is, lokale nieuw- en verbouw.

Contactgegevens

Cliëntenraad Zierik7 Allévo
088 110 2800

Cliëntenraad In ’t Opper Allévo
088 110 2800

Borrendamme en Duinen van Haamstede

In Borrendamme en Duinen van Haamstede zijn cliëntenplatforms actief. Zij zijn de rechtstreekse schakel tussen de cliënten en de dagelijkse leiding. In deze overleggen komt het woon- en leefklimaat aan de orde. Het platform bestaat uit bewoners en/of hun directe vertegenwoordigers.