Twee leden voor de clientenraad Allevo


De cliëntenraad Allévo heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van Allévo. Dit op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). De cliëntenraad Allévo bestaat uit zeven leden en vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. In verband met het ontstaan van enkele vacatures is Allévo op zoek naar:

Twee leden voor de cliëntenraad Allévo

Profiel

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerden die:

 • belangstelling hebben voor de zorg- en dienstverlening of een directe betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening;
 • de belangen van de cliënten vooropstellen;
 • betrokkenheid met en kennis hebben van doelgroep en organisatie;
 • woonachtig zijn in het werkgebied van Allévo; gelet op de regionale spreiding worden met name inwoners van de Bevelanden en Tholen uitgenodigd te solliciteren;
 • kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving;
 • goede sociale vaardigheden hebben;
 • goede communicatieve vaardigheden bezitten (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden);
 • gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben;
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie

Aanvullende kwaliteiten:

 • beleidsmatige interesse en/of ervaring: in staat om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit cliëntperspectief.
 • bereidheid om zich te scholen op het gebied van medezeggenschap.
 • specifieke kennis op financieel-economische gebied en belangstelling voor thuiszorg en diensten aan huis is een pre.

Wat wij bieden

De cliëntenraad Allévo biedt u een interessante (vrijwilligers)taak in een boeiende organisatie. De leden van de cliëntenraad Allévo worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna aansluitend eenmaal herbenoembaar. Zij ontvangen een vaste vergoeding voor het bijwonen van een overlegvergadering. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

Informatie

Informatie

Informatie over de vacatures kunt u inwinnen bij de ondersteuner van de centrale cliëntenraad Allévo, Anita Jonkers, tel.nr. 0113-249200.

Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze vacatures en voldoet u aan het profiel, dan nodigen wij u uit uw reactie met uw recente CV als bijlage, te zenden aan a.jonkers@allevo.nl. Op verzoek wordt u een informatieset toegezonden.