Vragen? Bel Allévo

088 110 2800

Of stel hier uw vraag
Allévo staat ook naast Tamara

Mijn werk is extra gevarieerd...

Allévo staat ook naast Tamara

Lees verder
Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

“Ik sta versteld van de deskundigheid"...

Allévo staat ook naast meneer Hollestelle

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Ik kan op mijn hulp vertrouwen...

Allévo staat ook naast mevrouw van der Laan

Lees verder
Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Gewoon thuis mijn eigen leven leiden...

Allévo staat ook naast mevrouw van Heemst

Lees verder

Jouw hulp kan het verschil maken...

Alle vacatures
Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

van bloemstukjes tot borrelmiddag"...

Allévo staat ook naast vrijwilliger mevrouw Scheltema – Lees haar verhaal

Twee leden voor de clientenraad Allevo


De cliëntenraad Allévo heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van de zorgaanbieder, de gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van Allévo. Dit op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). In de Bevelandse Bode verscheen ook een artikel over de vacatures voor de cliëntenraad. Dit artikel leest u hier.

De cliëntenraad Allévo bestaat uit zeven leden en vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. In verband met het ontstaan van enkele vacatures is Allévo op zoek naar:

Twee leden voor de cliëntenraad Allévo

Profiel

Wij zijn op zoek naar geïnteresseerden die:

 • Belangstelling hebben voor de zorg- en dienstverlening of een directe betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening.
 • De belangen van de cliënten vooropstellen.
 • Betrokkenheid met en kennis hebben van doelgroep en organisatie.
 • Woonachtig zijn in het werkgebied van Allévo (Bevelanden, Tholen of Schouwen-Duiveland).
 • Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
 • Goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband) hebben.
 • Goede communicatieve vaardigheden bezitten (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
 • Gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

Aanvullende kwaliteiten:

 • Beleidsmatige interesse en/of ervaring: in staat om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit cliëntperspectief.
 • Specifieke kennis op een bepaald terrein is wenselijk (afhankelijk van de taak­verdeling in de raad). Te denken valt aan financieel-economische, juridische, beleids­matige en/of administratieve kennis.
 • Bereidheid om zich te scholen op het gebied van medezeggenschap.

Wat wij bieden

De cliëntenraad Allévo biedt u een interessante taak in een boeiende organisatie. De leden van de cliëntenraad zijn vrijwilligers en ontvangen een vaste vergoeding voor het bijwonen van een overlegvergadering. Reiskosten kunnen worden gedeclareerd.

De leden van de cliëntenraad Allévo worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn daarna al dan niet aansluitende eenmaal herbenoembaar.

Informatie

Informatie over de vacatures kunt u inwinnen bij Anita Jonkers (medewerker ondersteuning cliëntenraad), tel.nr. 0113-249200.

Uw reactie

Heeft u belangstelling voor deze vacatures en voldoet u aan het profiel, dan nodigen wij u uit uw reactie vóór 20 mei 2019, met uw recente CV als bijlage, te zenden aan a.jonkers@allevo.nl. Op verzoek wordt u een informatieset toegezonden.

 

 Privacyverklaring | Disclaimer | Concept en realisatie door buro111