Wij zoeken twee leden voor de Raad van Toezicht


De raad van toezicht

De raad van toezicht van Allévo bestaat uit vijf personen inclusief de voorzitter. In het najaar van 2021 nemen twee leden afscheid in verband met het verstrijken van de benoemingstermijn. Wij zoeken voor Allévo twee scherpe en slimme teamspelers met gevoel voor humor en hart voor de zorg.

De raad werkt open en constructief samen met respect en ruimte voor ieders inbreng.

Het uitgangspunt bij het toezichthouden is het cliëntperspectief en een wendbare en toekomstbestendige organisatie. Gezien het vertrek van twee van de teamleden en de relatief jonge samenstelling van de toekomstige raad zullen teamvorming en de visie op toezicht houden belangrijke thema’s binnen de raad zijn. Met alle uitdagingen waar Allévo voor staat (intern en extern) ontwikkelt zich ook het toezicht houden. Dit vraagt teamgevoel, scherpte ten opzichte van elkaar en de bestuurder en het denken in mogelijkheden.

Profiel lid raad van toezicht met de portefeuille financiën/vastgoed.

De ideale kandidaat herkent zich in tenminste enkele van de volgende kenmerken:

 • Heeft ruime kennis, deskundigheid en visie op financieel-economisch/bedrijfskundig gebied. Is analytisch, doortastend, vraagt door en kijkt achter de cijfers.
 • Is in staat om de impact van strategisch vastgoedbeleid en grote (vastgoed)investeringen op de zorgkwaliteit en op de bedrijfsvoering te beoordelen. Weet ontwikkelingen in zorginhoudelijke concepten te vertalen naar strategisch vastgoedbeleid en huisvestingsvraagstukken.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Hoeft niet persé afkomstig te zijn uit de zorg, maar heeft wel affiniteit met de (financiering van de) gezondheidszorg. Allévo zoekt een stevige en actieve toezichthouder met een frisse blik.

Profiel lid raad van toezicht met de portefeuille maatschappelijk ondernemerschap

 • Creatief omdenker die uitgaat van de bedoeling en de maatschappelijke toegevoegde waarde van Allévo. Die niet primair uitgaat van wet- en regelgeving maar vanuit andere invalshoeken de discussie aanscherpt.
 • Denkt van buiten naar binnen; gaat uit van de (toekomstige) zorgvraag en hoe hierop in te spelen.
 • Een commerciële inslag wordt als meerwaarde gezien.
 • Heeft goed zicht op veranderkundige ontwikkelingen binnen een organisatie.
 • Affiniteit met organisatie-ontwikkeling en de bijbehorende HRM-processen.
 • Heeft ervaring met imago en positionering in relatie tot externe stakeholders.

Voor de beide vacatures let de raad in het bijzonder op:

 • Diversiteit: Allévo zoekt naar diversiteit in de raad van toezicht en streeft daarom onder andere naar een evenwichtige verdeling van man/vrouw. Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht worden vrouwelijke kandidaten van harte uitgenodigd om te reageren.
 • Bekendheid met de regio: Zeker een van de nieuwe toezichthouders kent de spelers en het krachtenveld in de regio waarin Allévo actief is. Voelt zich vanuit de bekendheid met de regio betrokken bij Allévo, haar medewerkers en cliënten.
 • Er is binnen de raad ruimte voor een startende toezichthouder.
 • De toezichthouders zien het belang van de inbreng en positie/rol van de medezeggenschapsorganen.

Meer informatie over de organisatie en de profielschetsen met informatie over de hoofdaandachtsgebieden per lid en functie- en persoonlijkheidseisen leest u in het profiel dat u hier kunt downloaden.

Meer informatie

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Truus Strijbis (adviseur werving en search, Leeuwendaal), en voor vragen over de procedure met Sasja Bosch (research consultant, Leeuwendaal), via telefoonnummer (088) 00 868 00.

Solliciteren

Om te solliciteren, ga naar de website van Leeuwendaal,  klik op de solliciteerbutton en volg de stappen zoals aangegeven. Tijdens het proces wordt gevraagd om uw emailadres, persoonsgegevens, cv en een motivatiebrief.

We ontvangen uw reactie graag voor 28 mei 2021.